Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

MODY ELKE

Professor
  • Hotline: +306942691695
  • Address: Parodos Malea 37, No: 7
  • Email: uprescom@upatras.gr

Open Positions

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΙΒΜ» (2248– Ε.Υ.: Θ. Αντωνακόπουλος) (04/11/2021)

negotiable
Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΦΚ80322/LIFE 16 IPEGR002» (80840– Ε.Υ.: Π. Δημόπουλος) (03/11/2021)

negotiable
Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ CYBEREMA» (81493– Ε.Υ.: H. Αντωνοπούλου) (27/10/2021)

negotiable
Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα

test

negotiable

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ CYBEREMA» (81493– Ε.Υ.: Η. Αντωνοπούλου) (02/09/2021)

negotiable
Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ CYBEREMA» (81493– Ε.Υ.: Η. Αντωνοπούλου) (02/09/2021)

negotiable
Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΙΒΜ» (2248– Ε.Υ.: Θ. Αντωνακόπουλος) (30/07/2021)

negotiable
Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΦΚ80322/LIFE 16 IPEGR002» (80840– Ε.Υ.: Π. Δημόπουλος) (23/07/2021)

negotiable
Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ : NEw TOOLs for Learning in Adult (Never TOO LAte)» (81067– Ε.Υ.: Κ. Κουτσογιάννης) (12/07/2021)

negotiable
Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ CYBEREMA» (81493– Ε.Υ.: Η. Αντωνοπούλου) (18/06/2021)

negotiable
Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα