Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

MODY ELKE

Professor
  • Hotline: +306942691695
  • Address: Parodos Malea 37, No: 7
  • Email: uprescom@upatras.gr

Open Positions

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «PERSEPHONE: Autonomous Exploration and Extraction of Deep Mineral Deposits» (82859– Ε.Υ.: Π. Κουστουμπάρδης) (24/04/2024)

negotiable
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο « SMART BONE REGENERATION » (81093– Ε.Υ.: Η. Παναγιωτόπουλος) (12/10/2023)

negotiable
Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας