Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

MODY ELKE

MODY ELKE

Professor
  • Hotline: +306942691695
  • Address: Parodos Malea 37, No: 7
  • Email: uprescom@upatras.gr

Open Positions

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «BeeGen: Beekeepers generation bridging» (81021, Ε.Υ.: Κ. Κουτσογιάννης) (22/10/2020)

negotiable
Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΙΒΜ: CONTRACT» (2248, Ε.Υ.: Θ. Αντωνακόπουλος) (01/10/2020)

negotiable
Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος Αντωνακόπουλος Θεόδωρος