Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

MODY ELKE

Professor
  • Hotline: +306942691695
  • Address: Parodos Malea 37, No: 7
  • Email: uprescom@upatras.gr

Open Positions

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IRIDA Research Centre for Communication Technologies » (80749– Ε.Υ.: Κ. Μπερμπερίδης) (02/09/2022)

negotiable
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «OACCUs- OAC Connects Us» (82162– Ε.Υ.: Α. Βανταράκη)» (12/07/2022)

negotiable
Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «[DIGGING]_DIGital competences for engaGING future educators» (82097– Ε.Υ.: Χ. Παναγιωτακόπουλος) (29/06/2022)

negotiable
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Φ.Κ. Ε.680/ HINDCON» (80328– Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (24/05/2022)

negotiable
Χρυσολούρης Γεώργιος Χρυσολούρης Γεώργιος Χρυσολούρης Γεώργιος Χρυσολούρης Γεώργιος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DurSAAM» (80620– Ε.Υ.: Αθ. Τριανταφύλλου) (14/04/2022)

negotiable
Τριανταφύλλου Αθανάσιος Τριανταφύλλου Αθανάσιος Τριανταφύλλου Αθανάσιος Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Digital Coach» (81590– Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (31/03/2022)

negotiable
Χρυσολούρης Γεώργιος Χρυσολούρης Γεώργιος Χρυσολούρης Γεώργιος Χρυσολούρης Γεώργιος