Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

MODY ELKE

Professor
  • Hotline: +306942691695
  • Address: Parodos Malea 37, No: 7
  • Email: uprescom@upatras.gr

Open Positions

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο « SMART BONE REGENERATION » (81093– Ε.Υ.: Η. Παναγιωτόπουλος) (12/10/2023)

negotiable
Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ» (1587 Ε.Υ.: Κ. Αθανασόπουλος) (29/08/2023)

negotiable
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ» (1587 Ε.Υ.: Κ. Αθανασόπουλος) (29/08/2023)

negotiable
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SMART BONE REGENERATION» (81093– Ε.Υ.: Ηλ. Παναγιωτόπουλος) (14/06/2023)

negotiable
Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας