Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ_LH2CRAFT» (82604 Ε.Υ.: Α. Φιλιππάτος) (31/05/2024)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 916/29-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  δύο (2)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ_LH2CRAFT», χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Φιλιππάτο Άγγελο, Επίκουρο Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/06/2024

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει