Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DIVE IN: Προλαμβάνοντας την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων της Ευρώπης μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών Προσεγγίσεων» (81103, Ε.Υ.: Δ. Τσώλης) (22/09/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 54677/18.08.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «DIVE IN: Προλαμβάνοντας την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων της Ευρώπης μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών Προσεγγίσεων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Τσώλη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει