Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 – DEPLOYABLE ANTENNA (Μελέτη αναδιπλούμενης Κεραίας Κατόπτρου για διαστημικές εφαρμογές και ανάπτυξη εύκαμπτης ανακλαστικής επιφάνειας”» (81705– Ε.Υ.: Β. Κωστόπουλος) (27/08/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 76496/23.07.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 – DEPLOYABLE ANTENNA (Μελέτη αναδιπλούμενης Κεραίας Κατόπτρου για διαστημικές εφαρμογές και ανάπτυξη εύκαμπτης ανακλαστικής επιφάνειας”»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κωστόπουλο ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 03 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Κωστόπουλος Βασίλειος Κωστόπουλος Βασίλειος Κωστόπουλος Βασίλειος Κωστόπουλος Βασίλειος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει