Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δράσεις Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος» (81524– Ε.Υ.: Χ. Μπούρας) (27/10/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 99708/07.10.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δράσεις Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Μπούρα ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μπούρας Χρήστος Μπούρας Χρήστος Μπούρας Χρήστος Μπούρας Χρήστος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει