Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απαγωγή θερμότητας υψηλής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας για ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρετικά υψηλής ισχύος με τεχνική ριπαίου ψεκασμού» (81062– Ε.Υ.: Θρ. Πανίδης) (04/10/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 86355/31.08.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση  Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απαγωγή θερμότητας υψηλής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας για ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρετικά υψηλής ισχύος με τεχνική ριπαίου ψεκασμού»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θρ. Πανίδη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Πανίδης Θρασύβουλος Πανίδης Θρασύβουλος Πανίδης Θρασύβουλος Πανίδης Θρασύβουλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει