Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή φαινολικών συστατικών από μικροφύκη και χαρακτηρισμός του υπολείμματος βιομάζας για αξιοποίηση σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας – AlgaePHESH» (80929– Ε.Υ.: Φ. Λάμαρη) (10/09/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75851/22.07.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Παραγωγή φαινολικών συστατικών από μικροφύκη και χαρακτηρισμός του υπολείμματος βιομάζας για αξιοποίηση σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας – AlgaePHESH»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Φ. Λάμαρη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Λάμαρη Φωτεινή Λάμαρη Φωτεινή Λάμαρη Φωτεινή Λάμαρη Φωτεινή
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει