Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

MODY ELKE

Professor
  • Hotline: +306942691695
  • Address: Parodos Malea 37, No: 7
  • Email: uprescom@upatras.gr

Open Positions

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SMART BONE REGENERATION» (81093– Ε.Υ.: Η. Παναγιωτόπουλος) (18/11/2022)

negotiable
Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας Παναγιωτόπουλος Ηλίας

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IRIDA Research Centre for Communication Technologies » (80749– Ε.Υ.: Κ. Μπερμπερίδης) (02/09/2022)

negotiable
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «OACCUs- OAC Connects Us» (82162– Ε.Υ.: Α. Βανταράκη)» (12/07/2022)

negotiable
Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος