Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «THE SALIVARY GLAND POLYTENE CHROMOSOME MAPS IN THE MEDFLY CERATITIS CAPITATA ΚΥΤΑΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΩΝ TEFRITIDAE» (7067 Ε.Υ.: Α. Ζαχαροπούλου) (25/09/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 53428/056.08.2020  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «THE SALIVARY GLAND POLYTENE CHROMOSOME MAPS IN THE MEDFLY CERATITIS CAPITATA ΚΥΤΑΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΩΝ TEFRITIDAE»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Α. Ζαχαροπούλου, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 02 Oκτωβρίου 2020.

Αντιγόνη Ζαχαροπούλου Αντιγόνη Ζαχαροπούλου Αντιγόνη Ζαχαροπούλου Αντιγόνη Ζαχαροπούλου
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει