Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «RACEMAT: IN SITU RAMAN SPECTROSCOPY OF CeO2 – BASED MATERIALS» (48980000, Ε.Υ.: Σ. Μπογοσιάν) (01/10/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 59290/09.09.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «RACEMAT: IN SITU RAMAN SPECTROSCOPY OF CeO2 – BASED MATERIALS»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σ. Μπογοσιάν, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 08 Oκτωβρίου 2020.

Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει