Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Βανταράκης Απόστολος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών (από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών (εν’ όψει των κολυμβητικών περιόδων), κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων (νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ) για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (81124- Ε.Υ.: Α. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ) (14/08/2020)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 711 / 06-08-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών (από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών (εν’ όψει των κολυμβητικών περιόδων), κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων (νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ) για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Απόστολο Βανταράκη Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 31/08/2020

Αρχείο Πρόσκλησης

Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει