Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ειρήνη Μαργιωλάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μελέτες σταθερότητας, κρυστάλλωσης και δομικός χαρακτηρισμός φαρμακευτικών στόχων» (81208– Ε.Υ.: Eιρ. Μαργιωλάκη) (05/08/2020)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 710/03-08-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτες σταθερότητας, κρυστάλλωσης και δομικός χαρακτηρισμός φαρμακευτικών στόχων», που χρηματοδοτείται από Novartis Pharma AG, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Ειρήνη Μαργιωλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/08/2020

Αρχείο Πρόσκλησης

Ειρήνη Μαργιωλάκη Ειρήνη Μαργιωλάκη Ειρήνη Μαργιωλάκη Ειρήνη Μαργιωλάκη
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει