Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Cutting-edge therapies for skin inflammation – Θεραπείες αιχμής για την φλεγμονή του δέρματος» (82894 Ε.Υ.: Γ. Σωτηροπούλου) (24/04/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 911/17-04-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Cutting-edge therapies for skin inflammation – Θεραπείες αιχμής για την φλεγμονή του δέρματος», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)/ Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με ID 16618 – Υποέργο 1 (MIS: 5163923)» με Επιστημονική Υπεύθυνη την Γεωργία Σωτηροπούλου Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/05/2024

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει