Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Αβραμίδης Παύλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επίλυση μοντελοποιήση ΑΖΕ (Allowable Zone of Effect)- ζηματολογική –γεωχημική, βιολογική έρευνα ιζημάτων πυθμένα και υδάτων σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών της εταιρείας AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΕΓΕΙΕΣ ΑΕ (2023-2025)» (82696 Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (31/05/2024)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 916/29-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1 ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επίλυση μοντελοποιήση ΑΖΕ (Allowable Zone of Effect)- ζηματολογική –γεωχημική, βιολογική έρευνα ιζημάτων πυθμένα και υδάτων σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών της εταιρείας AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΕΓΕΙΕΣ ΑΕ (2023-2025)», που χρηματοδοτείται από την εταιρεία AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΕΓΕΙΕΣ ΑΕ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Παύλο Αβραμίδη, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/06/2024

Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει