Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» (82662 Ε.Υ.: Σ. Δενάζης) (06/06/2024)

Έχει λήξει 4 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 917/05-06-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  δύο (2) ανταποδοτικών  υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» (Κωδικός TAEDR-0536642)», που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο πλαίσιο της δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δενάζη Σπυρίδωνα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 17/06/2024

ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει