Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Παρασκευή Λαμπροπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ» (81324 – Ε.Υ.: Π.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ) (23/09/2020)

Έχει λήξει 2 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός ΚονδυλίωνΈρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 717 / 14-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ», που χρηματοδοτείται από WASCO Coatings Europe BV, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Παρασκευή Λαμπροπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας,  του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:
08/10/2020.

Λαμπροπούλου Παρασκευή Λαμπροπούλου Παρασκευή Λαμπροπούλου Παρασκευή Λαμπροπούλου Παρασκευή
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει