Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Parentage-Ανάλυση Γονικής Προέλευσης και Κατασκευή Γενεαλογικού Δένδρου Ατόμων Εκτρεφόμενου Πληθυσμού Τσιπούρας με τη Χρήση σημαντών DNA» (80946, Ε.Υ.: Κ. Μπαταργιάς) (22/09/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 54609/17.08.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Parentage-Ανάλυση Γονικής Προέλευσης και Κατασκευή Γενεαλογικού Δένδρου Ατόμων Εκτρεφόμενου Πληθυσμού Τσιπούραςμε τη Χρήση σημαντών DNA»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Μπαταργιά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει