Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Σταματάτος Θεοχάρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σύνθεση και αξιοποίηση μεταλλικών νανοσωματιδίων του σιδήρου και του ψευδαργύρου ως συστατικά υδατικών λιπασμάτων» (83053 Ε.Υ.: Θ. Σταματάτος) (23/05/2024)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 916/29-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1 ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύνθεση και αξιοποίηση μεταλλικών νανοσωματιδίων του σιδήρου και του ψευδαργύρου ως συστατικά υδατικών λιπασμάτων», που χρηματοδοτείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, και το διακριτικό τίτλο AGRI.FE.M LTD, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Θεοχάρη Σταματάτο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ,  , ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/06/2024

ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει