Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Χρήστος Μακρής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας σχετικά με Οργάνωση και Εξόρυξη Δεδομένων για Αποδοτική Ανάκτηση και Διαχείριση Πληροφορίας» (83034 Ε.Υ.: Χ. Μακρής) (16/05/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 915/15-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας σχετικά με Οργάνωση και
Εξόρυξη Δεδομένων για Αποδοτική Ανάκτηση και Διαχείριση Πληροφορίας», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Χρήστο Μακρή του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/05/2024

Μακρής Χρήστος Μακρής Χρήστος Μακρής Χρήστος Μακρής Χρήστος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει