Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Πουλάς Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣ» (83016 Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (16/05/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 915/15-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη   1 συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣ», που χρηματοδοτείται από την εταιρία ΑΚΟΣ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Πουλά, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/05/2024

 

Πουλάς Κωνσταντίνος Πουλάς Κωνσταντίνος Πουλάς Κωνσταντίνος Πουλάς Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει