Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Σβάρνας Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ελαχίστως επεμβατική χειρουργική πλατφόρμα έναντι καρκίνου παγκρέατος και χοληφόρων οδών χρησιμοποιώντας ψυχρό ατμοσφαιρικό πλάσμα (IgnitePlasma)» (82999 Ε.Υ.: Π. Σβάρνας) (31/05/2024)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 916/29-05-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ελαχίστως επεμβατική χειρουργική πλατφόρμα έναντι καρκίνου παγκρέατος και χοληφόρων οδών χρησιμοποιώντας ψυχρό ατμοσφαιρικό πλάσμα (IgnitePlasma)», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Σβάρνα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/06/2024

 

Σβάρνας Παναγιώτης Σβάρνας Παναγιώτης Σβάρνας Παναγιώτης Σβάρνας Παναγιώτης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει