Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Γεωργίου Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας με επιστημονικό αντικείμενο την αστρο/βιοχημεία της οξειδωτικής πίεσης» (82874 Ε.Υ.: Χ. Γεωργίου) (17/04/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 911/17-04-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας με επιστημονικό αντικείμενο την αστρο/βιοχημεία της οξειδωτικής πίεσης», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικά Υπεύθυνο το Χρήστο Γεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/04/2024

Γεωργίου Χρήστος Γεωργίου Χρήστος Γεωργίου Χρήστος Γεωργίου Χρήστος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει