Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Λιάτσικος Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «COMFORT: COMputational Models FOR patienT stratification in urologic cancers – Creating robust and trustworthy multimodal AI for health care» (82817 Ε.Υ.: E. Λιάτσικος) (16/05/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 915/15-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «G.A.101079894 — COMFORT: COMputational Models FOR patienT stratification in urologic cancers – Creating robust and trustworthy multimodal AI for health care», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «HORIZON EUROPE», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ουρολογίας κ. Ευάγγελο Λιάτσικο,  Διευθυντή του Τμήματος Ουρολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/05/2024

Λιάτσικος Ευάγγελος Λιάτσικος Ευάγγελος Λιάτσικος Ευάγγελος Λιάτσικος Ευάγγελος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει