Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Λαμπροπούλου Βασιλική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Στόχευση των UPR/UPS στο πολλαπλό μυέλωμα» (82564 Ε.Υ.: B. Λαμπροπούλου) (12/06/2024)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 918/12-06-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1 ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “ Στόχευση των  UPR/UPS στο πολλαπλό μυέλωμα ”, που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Βασιλική Λαμπροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 25/06/2024

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει