Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TwinAIR – Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living» (82178 Ε.Υ.: Σ. Καρατζάς) (15/05/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 915/15-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  2  ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TwinAIRDigital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «HORIZON- HLTH-2021-ENVHLTH-02 (Environment and Health (2021)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Στυλιανό Καρατζά, έμπειρο ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/05/2024

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει