Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Μαυραντζάς Βλάσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «RELIANCE – Smart Response self-desinfected biobased nanocoated surfaces for healthier environments» (82152 Ε.Υ.: Β. Μαυραντζάς) (25/04/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 912/25-04-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μιας (1) ανταποδοτικής/ών υποτροφίας/ιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «G.A.101058570: RELIANCE – Smart Response self-desinfected biobased nanocoated surfaces for healthier environments (Έξυπνη απόκριση αυτο-απομολυνόμενων επιφανειών με νανοεπικάλυψη βιολογικής βάσης για πιο υγιεινά περιβάλλοντα)», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή], με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Βλάσιο Μαυραντζά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/05/2024

Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει