Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη-Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης» (7207 Ε.Υ.: Χ. Καραπαναγιώτη) (22/05/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη-Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Χρυσή Κασσιανή Καραπαναγιώτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει δώδεκα (12) υποτροφίες χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/06/2024

 

Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει