Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κοινό Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. – Παν/μιο Λευκωσίας: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση» (Φ.Κ. 82235 – Ε.Υ. Ε. Αρβανίτη) (26/05/2023)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 862/11-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Κοινό Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. – Παν/μιο Λευκωσίας: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση», που χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με Επιστημονική Υπεύθυνη την  Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/06/2023

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει