Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Μιχαήλ Κορνάρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Κυκλικής Οικονομίας & της Αειφόρου Ανάπτυξης – PROMETHEUS» (Φ.Κ.: 82014, Ε.Υ.: Μ.Κορνάρος) (24/03/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 807/22-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Κυκλικής Οικονομίας & της Αειφόρου Ανάπτυξης – PROMETHEUS”, που χρηματοδοτείται από  το EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY (EIT), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Mιχαήλ Κορνάρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/04/2022

Κορνάρος Μιχαήλ Κορνάρος Μιχαήλ Κορνάρος Μιχαήλ Κορνάρος Μιχαήλ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει