Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Χαμηλής Πολυπλοκότητας και Κόστους» (Φ.Κ. 81971, Ε.Υ.: Β.ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ) (05/04/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 809 / 05-04-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  ΜΙΑΣ (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Χαμηλής Πολυπλοκότητας και Κόστους», που χρηματοδοτείται από LOCTIO IKE, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Παλιουρά, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/04/2022

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει