Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εισάγοντας τη συμπονετική φροντίδα σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Επιστημών Υγείας και αξιολογώντας την εφαρμογή της » (Φ.Κ. 81840, Ε.Υ.: Ε. ΑΛΜΠΑΝΗ) (06/04/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 809 / 05-04-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εισάγοντας τη συμπονετική φροντίδα σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Επιστημών Υγείας και αξιολογώντας την εφαρμογή της», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών , με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αλμπάνη Ελένη Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/04/2022

ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει