Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Το Β λεμφοκύτταρο στα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα: Ο ρόλος του στην παθογένεια και η στόχευσή του σε σύγχρονες νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις» (Φ.Κ. 49320000 – Ε.Υ.: Β. Λιόσης) (17/03/2022)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 806 / 15-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Το Β λεμφοκύτταρο στα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Ο ρόλος του στην παθογένεια και η στόχευσή του στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις», που χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταμάτιο-Νικόλαο Λιόση του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/04/2022

Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει