Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Δημήτριος Σκαρλάτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης» (Φ.Κ. 1588, Ε.Υ.: Δ. Σκαρλάτος) (29/01/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 899/ 24-01-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σκαρλάτο Δημήτριο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη 2 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ως κάτωθι:

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/02/2024

Σκαρλάτος Δημήτριος Σκαρλάτος Δημήτριος Σκαρλάτος Δημήτριος Σκαρλάτος Δημήτριος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει