Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Δημήτριος Παπούλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διερεύνηση Κοιτάσματος στο Προσήλιο Κοζάνης» (81341 – Ε.Υ.: Δ.ΠΑΠΟΥΛΗΣ) (16/09/2020)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός ΚονδυλίωνΈρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 717 / 14-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διερεύνηση Κοιτάσματος στο Προσήλιο Κοζάνης», που χρηματοδοτείται από την ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο.Ε., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Παπούλη του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/10/2020.

Δημήτριος Παπούλης Δημήτριος Παπούλης Δημήτριος Παπούλης Δημήτριος Παπούλης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει