Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Σβάρνας Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ελαχίστως επεμβατική χειρουργική πλατφόρμα έναντι καρκίνου παγκρέατος και χοληφόρων οδών χρησιμοποιώντας ψυχρό ατμοσφαιρικό πλάσμα (IgnitePlasma)» (82999 Ε.Υ.: Π. Σβάρνας) (03/04/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 909/03-04-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μίας ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ελαχίστως επεμβατική χειρουργική πλατφόρμα έναντι καρκίνου παγκρέατος και χοληφόρων οδών χρησιμοποιώντας ψυχρό ατμοσφαιρικό πλάσμα (IgnitePlasma)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Σβάρνα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/04/2024

Σβάρνας Παναγιώτης Σβάρνας Παναγιώτης Σβάρνας Παναγιώτης Σβάρνας Παναγιώτης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει