Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΦΥΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘρηΝοΣ_Ανάτπυξη και ποικολομορφία θρησκευτικής νόησης και συμπεριφοράς» (82889 Ε.Υ.: Α. Φύσσα) (28/03/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 908/27-03/2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΘρηΝοΣ_Ανάτπυξη και ποικολομορφία θρησκευτικής νόησης και συμπεριφοράς» που χρηματοδοτείται από το California University, Riverside (Prime Sponsor: John Templeton Foundation 61542             MIS/ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: S-001670), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/04/2024

ΦΥΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΥΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΥΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΥΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει