Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries» (82887 Ε.Υ.: Α. Αργυρίου) (14/02/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 902/14-02-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries» και ακρωνύμιο «Germ of Life», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Interreg Euro-MED», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αθανάσιο Αργυρίου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/02/2024

Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει