Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Βασιλόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Decoding the complex architecture of atopic dermatitis in the post-genomic era (ATOMIC)» (82855 Ε.Υ.: I. Βασιλόπουλος) (25/01/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 899/24-01-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Decoding the complex architecture of atopic dermatitis in the post-genomic era (ATOMIC)», που χρηματοδοτείται από National Eczema Association (NEA), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τoν Ιωάννη Βασιλόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/02/2024

 

Βασιλόπουλος Ιωάννης Βασιλόπουλος Ιωάννης Βασιλόπουλος Ιωάννης Βασιλόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει