Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Δημήτριος Τσώλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «COMFORTAGE: Πρόβλεψη, παρακολούθηση και παροχή εξατομικευμένων συστάσεων για την πρόληψη και την ανακούφιση της άνοιας και της πνευματικής ευπάθειας» (82845 Ε.Υ.: Δ. Τσώλης) (08/02/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 901/07-02-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  δυο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «COMFORTAGE: Πρόβλεψη, παρακολούθηση και παροχή εξατομικευμένων συστάσεων για την πρόληψη και την ανακούφιση της άνοιας και της πνευματικής ευπάθειας», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «HORIZON EUROPE (HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δημήτριο Τσώλη Αναπληρωτή Καθηγητή  του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 19/02/2024

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει