Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Σογομών Μπογοσιάν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «An innovative thermochemical cycle based on solid sulphur for integrated long-term storage of solar thermal energy – SULPHURREAL» (82697 Ε.Υ.: Σ. Μπογοσιάν) (14/12/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 893(O)/13-12-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  …1….. ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «An innovative thermochemical cycle based on solid sulphur for integrated long-term storage of solar thermal energy – SULPHURREAL» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «HORIZON EUROPE 2021-2027», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Σογομών Μπογοσιάν του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/12/2023

Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει