Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εμπλουτισμός μη κωδικών μεταγραφών RNA με τη χρήση τροποποιημένων συνοδών πρωτεϊνών για εφαρμογές αλληλούχησης RNA νέας γενιάς» (82642 Ε.Υ.: K. Σταθόπουλος) (06/03/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 905/06-03-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1  ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμπλουτισμός μη κωδικών μεταγραφών RNA με τη χρήση τροποποιημένων συνοδών πρωτεϊνών για εφαρμογές αλληλούχησης RNA νέας γενιάς», που χρηματοδοτείται από την AGILENT TECHNOLOGIES, INC, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/03/2024

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει