Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ηλίας Αριστείδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη της Ερευνητικής Δραστηριότητας στις Τεχνολογίες Λογισμικού με Εφαρμογές στην Κυβερνοασφάλεια» (82614 Ε.Υ.: Α. Ηλίας) (28/02/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 904/28-02-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της Ερευνητικής Δραστηριότητας στις Τεχνολογίες Λογισμικού με Εφαρμογές στην Κυβερνοασφάλεια», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αριστείδη Ηλία του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/03/2024

Ηλίας Αριστείδης Ηλίας Αριστείδης Ηλίας Αριστείδης Ηλίας Αριστείδης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει