Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Πουλάς Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟΥ» (82526 Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (04/04/2023)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 857/04-04-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟΥ », που χρηματοδοτείται από την Ελαιουργική Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Πουλά Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Φαρμακευτικής, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 19/04/2023

Πουλάς Κωνσταντίνος Πουλάς Κωνσταντίνος Πουλάς Κωνσταντίνος Πουλάς Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει