Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Δημήτριος Καρναμπατίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μελέτη in vivo σε ζωικά μοντέλα κονίκλου του καινοτόμου συστήματος βιοαπορροφήσιμου ενδοαγγειακού νάρθηκα (στεντ) Z-PAD Scaffold Dual-Flared» (82492 Ε.Υ.: Δ. Καρναμπατίδης) (28/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 856/27-03-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη in vivo σε ζωικά μοντέλα κονίκλου του καινοτόμου συστήματος βιοαπορροφήσιμου ενδοαγγειακού νάρθηκα (στεντ) Z-PAD Scaffold Dual-Flared», που χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Καρναμπατίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/04/2023

Καρναμπατίδης Δημήτριος Καρναμπατίδης Δημήτριος Καρναμπατίδης Δημήτριος Καρναμπατίδης Δημήτριος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει