Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ζεληλίδης Αβραάμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Miocene source rock assessment at the Ionian Islands, focusing for biogenic gas potential on organic-rich mudstones and sapropels» (82462 Ε.Υ.: A. Ζεληλίδης) (21/02/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 851/21-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Miocene source rock assessment at the Ionian Islands, focusing for biogenic gas potential on organic-rich mudstones and sapropels», που χρηματοδοτείται από Hellenic Petroleum Exploration and Production of Hydrocarbons Ionian Single Member Societe Anonymea, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αβραάμ Ζεληλίδη του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/03/2023

Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει