Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HERITACT – Ενεργοποίηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς με ενσωμάτωση της συλλογικής εμπειρίας με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη» (82451 Ε.Υ.: Σ. Καρατζάς) (11/04/2023)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 858/11-04-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενεργοποίηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς με ενσωμάτωση της συλλογικής εμπειρίας με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «Horizon Europe» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Στυλιανό Καρατζά, έμπειρο ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/04/2023

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει