Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ-EICACS» (82395 Ε.Υ.: Σ. Φασόης) (18/01/2024)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 898/17-01-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ-EICACS», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή και Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ-EICACS», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Σπήλιο Φασόη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/01/2024

Σπήλιος Φασόης Σπήλιος Φασόης Σπήλιος Φασόης Σπήλιος Φασόης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει