Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «FLEX-SCALE: Ευέλικτα Επεκτάσιμη Ενεργειακά Αποδοτική Διαδικτύωση» (82384 Ε.Υ.: I. Τόμκος) (21/02/2023)

Έχει λήξει 1 χρόνο πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 851/21-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FLEX-SCALE:Ευέλικτα Επεκτάσιμη Ενεργειακά Αποδοτική Διαδικτύωση», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «HORIZON EUROPE»,, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ιωάννη Τόμκο, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/03/2023

ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει