Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Λάμαρη Φωτεινή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (SIDERITIS RAESERI) ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (82374 Ε.Υ.: Φ. Λάμαρη) (07/02/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 849/07-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  δύο ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (SIDERITIS RAESERI) ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου ΔΡΑΣΗ 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»/ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1-16.2 (ΔΡΑΣΗ 2) “ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φωτεινή Λάμαρη του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 17/02/2023

Λάμαρη Φωτεινή Λάμαρη Φωτεινή Λάμαρη Φωτεινή Λάμαρη Φωτεινή
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει