Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΠΜΣ:Αγωγή Υγείας» (82372 Ε.Υ.: Π. Πλώτας) (28/02/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 904/28-02-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΠΜΣ: Αγωγή Υγείας», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Πλώτα Παναγιώτη του Τμήματος Λογοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/03/2024

ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει